Test Pit dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tanah dilapangan lapisan tanah dengan teliti. Dari pengamatan pada bidang vertikal di dalam lubang dapat diidentifikasi jenis-jenis tanah, warna, bau, kedalamam muka air tanah dan struktur umumnya dapat juga diambil contoh tanah asli dengan memasukkan tabung sampler ke dalam tanah. Pada pengujian test pit ini dapat diambil contoh tanah tak terganggu (undisturbed sample) pada lapisan-lapisan yang dikehendaki.