Pengujian Sand Cone untuk memeriksa kepadatan lapisan tanah atau lapisan perkerasan yang telah dipadatkan. Pada pengujian sand cone hanya berlaku pada ukuran butiran tanah/batuan dengan diameter tidak lebih dari 5 cm.